Odporúčaný cenník služieb jednotlivých služieb a úkonov

 

Sprostredkovanie predaja nehnuteľnosti

 

Cena

Nábor nehnuteľnosti

Náhrada nákladov spojená s uskutočnením dokumentačnej obhliadky nehnuteľnosti, zistenia parametrov nehnuteľnosti, rokovania s klientom.

Každá začatá  hodina 

50 EUR

Vyhotovenie profesionálnej fotodokumentácie vrátane úpravy fotiek

Náhrada nákladov spojených s fotením nehnuteľnosti, úprava fotografií a práca s nimi.

 min. 10 fotografií

 od 150 EUR

Vyhotovenie profesionálnej virtuálnej reality, vrátane zhotovenia pôdorysu

Náhrada nákladov spojená s vyhotovením virtuálnej reality špeciálnym prístrojom.

1 video, 1 pôdorys

od 150 EUR

Tvorba analýzy a stratégie predaja, prenájmu nehnuteľnosti

Analýza zahŕňa prieskum realitného trhu, určenie cieľovej skupiny, odporúčanie predajnej ceny, návrh strategických krokov určených na podporu predaja, prenájmu nehnuteľnosti.

1 nehnuteľnosť

70 EUR

Príprava profesionálneho popisu nehnuteľnosti

min. 500 znakov

20 EUR

Preskúmanie LISTU VLASTNÍCTVA

1 nehnuteľnosť

15 EUR

Preštudovanie titulu nadobudnutia nehnuteľnosti

30 min

60 EUR

Publikovanie inzercie 1 nehnuteľnosti 

Vrátane exportu na externé inzertné stránky.

1 deň

5 EUR

Reporting o priebehu a stave inzercie nehnuteľnosti

Vypracovanie štatistík.

1 report

20 EUR

Príprava zoznamu potenciálnych záujemcov a ich následné kontaktovanie

1 záujemca

15 EUR

Obhliadka nehnuteľnosti so záujemcom o kúpu/prenájom nehnuteľnosti

Každá začatá  hodina 

50 EUR

Vypracovanie protokolu o obhliadke nehnuteľnosti

1 nehnuteľnosť

10 EUR

Vypracovanie protokolu o odovzdaní  nehnuteľnosti, vrátane fyzického odovzdania nehnuteľnosti

Každá začatá  hodina 

50 EUR

Odhlásenie a prihlásenie u dodávateľov služieb a energií

Každá začatá  hodina 

50 EUR

Katastrálny servis

Zahŕňa zavkladovanie zmlúv- fyzické odovzdanie,  riešenie prerušenia kat. konania, dosledovanie povolenia vkladu vlastníckeho, záložného práva..).

1 nehnuteľnosť

150 EUR

Realitná advokácia 

Zahŕňa kompletný právny servis zahrňujúci vypracovanie zmlúv, návrhov na vklad, preberacieho protokolu, odborné poradenstvo a pod.

1 nehnuteľnosť

Od 150 EUR

Odhad ceny nehnuteľnosti bez obhliadky

Zahŕňa analýzu a prieskum realitného trhu, dokument s popisom a stanovením trhovej ceny nehnuteľnosti

1 nehnuteľnosť

50 EUR

Odhad ceny nehnuteľnosti s obhliadkou

Zahŕňa analýzu a prieskum realitného trhu, dokument s popisom a stanovením trhovej ceny nehnuteľnosti.

1 nehnuteľnosť

70 EUR

 

 

 

 

 

Sprostredkovanie kúpy nehnuteľnosti

 

 Cena

Tvorba analýzy a stratégie kúpy nehnuteľnosti

Analýza zahŕňa prieskum realitného trhu na základe požiadaviek klienta, návrh strategických krokov určených na podporu kúpy, prenájmu nehnuteľnosti.

1 prospekt

150 EUR

Obhliadka nehnuteľnosti s klientom

Každá začatá  hodina 

50 EUR

Spísanie protokolu o obhliadke nehnuteľnosti

1 nehnuteľnosť

15 EUR

Tvorba protokolu o stave nehnuteľnosti

Zhrnutie informácii o nehnuteľnosti, odporúčania na kúpu, prípadne nekúpu nehnuteľnosti.

1 nehnuteľnosť

20 EUR

Preskúmanie LISTU VLASTNÍCTVA

1 nehnuteľnosť

15 EUR

Preštudovanie titulu nadobudnutia nehnuteľnosti

30 min

60 EUR

Odhlásenie a prihlásenie u dodávateľov služieb a energií

Každá začatá  hodina 

50 EUR

Katastrálny servis

Zahŕňa zavkladovanie zmlúv- fyzické odovzdanie,  riešenie prerušenia kat. konania, dosledovanie povolenia vkladu vlastníckeho, záložného práva..).

1 nehnuteľnosť

150 EUR

Realitná advokácia 

Zahŕňa kompletný právny servis zahrňujúci vypracovanie zmlúv, návrhov na vklad, preberacieho protokolu, odborné poradenstvo a pod.

1 nehnuteľnosť

Od 150 EUR

ÚVOD    |    IDENTITA    |    PORADŇA    |    MAKLÉR MESIACA    |    ČLÁNKY    |    KARIÉRA